Όροι Χρήσης

Γενικά ερωτήματα

Όροι Χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το ξενοδοχείο “PAVLINA BEACH HOTEL” εναρμονίζονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (Ε.Ε. 2016/679) και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον κανονισμό, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο “PAVLINA BEACH HOTEL” διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας ή που μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Περιλαμβάνονται πληροφορίες με τις οποίες μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε (“προσωπικές πληροφορίες“), όπως το όνομα και το επώνυμό σας, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, καθώς και πληροφορίες χρέωσης (όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το όνομα κατόχου της κάρτας και η ημερομηνία λήξης της). Ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα δωμάτια. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε πληροφορίες σε εμάς, αλλά γενικά οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούμε από εσάς απαιτούνται, ώστε να κάνετε κράτηση.
Χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες χρέωσης (όπως το όνομα κατόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας) με σκοπό την ολοκλήρωση των κρατήσεων που πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα μας ή τηλεφωνικώς. Χρησιμοποιούμε άλλες πληροφορίες για εσάς για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, για να σας παρέχουμε την επιβεβαίωση κράτησης σας και ενημερώσεις, για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας, να επεξεργαζόμαστε πληρωμές και να παρέχουμε ειδοποιήσεις ταξιδιών, για να επικοινωνούμε μαζί σας γενικά, για να απαντάμε στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας, για να μετράμε το ενδιαφέρον σας στις υπηρεσίες, και την ιστοσελίδα μας και να τα βελτιώνουμε, για να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ανακοινώσεις σε μορφή e-mail. Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να επωφελείστε από ταξιδιωτικές ευκαιρίες στην ιστοσελίδα μας. Ένας τρόπος με τον οποίον το πράττουμε αυτό είναι στέλνοντάς σας μηνύματα σε μορφή e-mail. Αυτά τα e-mail τα λαμβάνετε, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη διαφημιστικών ανακοινώσεων σε μορφή e-mail. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα συμμορφωνόμαστε με υπάρχουσες δημόσια διαθέσιμες λίστες εξαίρεσης, όταν σας στέλνουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης, μπορείτε να ζητήσει την διαγραφή σας από την λίστα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται κατωτέρω, με θέμα «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».
Αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με ταξιδιωτικούς πράκτορες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, παρόχους δραστηριοτήτων, και γενικά προμηθευτές τρίτων υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες ή λειτουργίες εκ μέρους μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, επιχειρηματικών αναλύσεων, εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ, διανομής ερευνών/προγραμμάτων κλήρωσης και πρόληψης της απάτης. Ενδέχεται επίσης να εξουσιοδοτήσουμε τους προμηθευτές τρίτων υπηρεσιών να συλλέξουν πληροφορίες εκ μέρους μας, καθώς και να βοηθήσουν, αν χρειαστεί, στη λειτουργία χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας μας ή των Εφαρμογών μας ή να διευκολύνουν στην διανομή online διαφημίσεων που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Οι προμηθευτές τρίτων υπηρεσιών έχουν πρόσβαση και ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες, μόνο όπου χρειάζεται, ώστε να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους, και δεν επιτρέπεται να μοιραστούν ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές ασφάλειας δεδομένων, τις οποίες ακολουθούμε κι εμείς οι ίδιοι. Πάντοτε προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων.
Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να αμυνθούμε έναντι νομικών απαιτήσεων ή για κάθε άλλη υποχρέωση που απαιτείται από το νόμο.
Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
  • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),
  • το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  • το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),
  • το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ο συνεταιρισμός και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ξενοδοχείο “PAVLINA BEACH HOTEL” προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στα εξής τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  • Τηλ.: 2693024040
  • Fax: 2693022020
  • e-mail: hbb@otenet.gr
Έχουμε εισαγάγει κατάλληλες διαδικασίας ασφαλείας (διοικητικές, τεχνικές και φυσικές) που μας βοηθούν να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο για τις επιτρεπόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης, όταν μεταδίδουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας μεταξύ του δικού σας και των δικών μας συστημάτων, και χρησιμοποιούμε τείχος προστασίας (firewall) και συστήματα ανίχνευσης εισβολής, ώστε να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένα άτομα από το να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της
Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιβλέπουσα Αρχή.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210 647 5600.